Inger Bax
Persoonlijke Begeleiding

 

Inger Bax
Persoonlijke Begeleiding

 

Welkom…

Via persoonsgerichte begeleiding, waarbij de cliënt centraal staat, probeert Inger Bax verschil te maken in de kwaliteit van leven. Zowel kinderen als volwassenen dienen te ontwikkelen, talenten leren benutten, maar ook sociaal aanvaardbaar gedrag aan te leren en zich staande leren houden in de maatschappij. Soms kan dit door het geven van een beetje aandacht, maar vaak is een intensievere en langdurige vorm van begeleiding nodig om mensen zich te laten ontwikkelen en opbloeien.

De persoonlijke begeleiding aan kinderen en volwassenen richt zich niet op behandeling, maar juist op dat stukje individuele aandacht en het ontlasten van de zorgen die mensen hebben rondom hun situatie.

 

Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit