Inger Bax
Persoonlijke Begeleiding

 

Inger Bax
Persoonlijke Begeleiding

 

Wie zijn wij?

Door de persoonlijke en individuele benadering en vorm van professionele zorg onderscheidt Inger Bax Persoonlijke Begeleiding zich van anderen.

De visie op zorg is voornamelijk gericht op adequate samenwerking met, namens en voor cliënten. Juist door een stabiel systeem rond de cliënt te bouwen, in samenwerking met alle bij de cliënt betrokken disciplines, ontstaat de grootste kans van slagen.

Inger Bax Persoonlijke Begeleiding is een klein bedrijf, waar zorg is voor het ondersteunen bij opvoedtaken, maar ook een luisterend oor wordt geboden. Dit zonder oordeel en met interesse in de mens, vanuit laagdrempelige werkvormen, gericht op het individu en zijn of haar sociale omgeving.

Door de kwetsbaarheid en sociale problematiek is het voor veel mensen niet makkelijk om (nog meer) hulpverleners toe te laten in hun gezin. Door de mogelijkheid de hulpverlening te organiseren binnen het bedrijf Inger Bax Persoonlijke Begeleiding en door de inzet van meerdere hulpverleners binnen dit bedrijf, zijn mensen minder angstig voor verandering en behouden zij zelf de regie.

We richten ons met name op begeleiding in de thuissituatie, als ondersteuning van en in het dagelijks leven.